2022-23ko ikasleen egutegi eta ordutegia

Gurasoekin bilerak izateko eguna eta ordua: asteazkenetan, 12:30etik 13:30era. Beti ere aldez aurretik ordua eskatuta. Dena dela, beste egun eta orduak adostu daitezke zuzenean zuzendaritzarekin zein irakasleekin.

2022-23ko ikasleen egutegia